ජංගම දුරකථන
+86-0310-5139000
අපව අමතන්න
+86 15028080802
විද්යුත් තැපෑල
hdjinggong@aliyun.com

දිගු නට්

  • LONG NUT

    දිගු නට්

    ෂඩාස්රාකාර වර්‍ගය සහ රවුම් වර්ගය ඇතුළුව දිගු ගෙඩියක් කෙලවරක සිට විවිධ ලිපි සම්බන්ධ කිරීම සඳහා භාවිතා කරයි. සමහර අවස්ථා වලදී, ලිපිය එක හා සමානව ඇතුළට යාමට අවශ්‍ය වනු ඇත, එම නිසා එහි මැද ලක්ෂ්‍යය ඇත (මැද කොටසේ තද කර, එම ස්ථානයට යන විට ලිපිය අවහිර කරනු ඇත).