ජංගම දුරකථන
+86-0310-5139000
අපව අමතන්න
+86 15028080802
විද්යුත් තැපෑල
hdjinggong@aliyun.com
 • factory tour
 • factory tour
 • factory tour

අපේ නිෂ්පාදන

නියම කරුණු

අපට මෙහි සුපිරි කරුණු කිහිපයක් තිබේ

 • 1997
Established in1997
Established in

  1997

  1997 දී පිහිටුවන ලදි

 • 100000
Monthly production100000
Monthly production

  100000

  100000 මාසික නිෂ්පාදනය

 • 800
Number employees800
Number employees

  800

  සේවකයින් 800 ක්

අයදුම්පත්